FMZD یک سازه بتونی موجود در تهران را به یک مرکز خرید متناسب تبدیل می کند

چشم تهران یک مرکز خرید متنی است که پاسخگوی نیازها و شیوه های زندگی مشترک در پایتخت ایران است. این پروژه که توسط فرشاد مهدی زاده طراحی طراحی شده است ، شامل طراحی مجدد یک نما و سازماندهی مجدد ساختار بزرگ موجود در یک موجودیت یکپارچه در شهر بود.

از بازار موقتی در بازارهای عمومی گرفته تا مراکز خرید ، بخشی از فرهنگ معمول مقاومت تهران است. این پروژه در واقع در یکی از خیابانهای اصلی شهر ، خیابان شریعتی ، سعی در جایگزینی CBD مفقود شده دارد. شریانهای اصلی شمال به جنوب نقش مهمی در رشد و توسعه معاصر دارند و چندین سناریوی خرید را تشکیل می دهند. در حقیقت ، این طرح بر نقش اصلی خیابانها بنا شده و گراندزار را به قسمت ثروتمند تهران متصل می کند.

تهران دارای سه سناریو خرید است: بزرگ بازار بزرگ در جنوب ، مراکز خرید در شمال و خیابان های خرید که از طریق بدنه این جاده های اصلی توسعه یافته اند. به معنای واقعی کلمه ، DNA و سلولهای اصلی خیابانهای خرید ، مغازه هایی در دو طرف خیابان هستند که به طور جداگانه کار می کنند و از طریق معابر پیوند می خورند. – طراحی فرشاد مهدی زاده

ساختار بزرگ موجود ، که ابتدا به عنوان یک مرکز تجاری با نه طبقه خرده فروشی طراحی شده است ، “به دلیل رفتار مخالف خرید و مقیاس گسترده برنامه ،” در این زمینه زنده نمی ماند “. اگرچه مراکز خرید بطور کلی با توجه به ظرفیت پارکینگ و دسترسی به ماشین انجام می دهند ، اما در این شرایط “بقای ساختار بستگی به تعامل و ارتباط افراد با مغازه دارد”.

FMZD یا فرشاد مهدی زاده طراحی خیابانی عمودی را برای جایگزین کردن مرکز خرید سنتی بسته بندی شده تصور می کردند. تقسیم ساختمان به دو بخش ، فضای باز عمودی در فضای باز ، ادامه قلمرو عمومی با واحدهای خرده فروشی در مقیاس کوچک است ، در حالی که منطقه داخلی دارای یک فروشگاه بزرگ است. بنابراين نما اصلي ساختمان ، در معرض عموم قرار دارد و فعاليت ها را به سطح کاملاً جديدي از سازه مي رساند. این پروژه با الهام از رفتار خیابان های خرید ، به مردم اجازه می دهد تا به جایی بروند که از منظره پانوراما از شهر رونمایی شود.

این ساختار نه تنها به عنوان یک واحد بزرگ در مقیاس بزرگ که به داخل بافت تزریق می شود ، عمل می کند بلکه به تعامل در شهر پاسخگو است و به عنوان بخشی از گردش خیابان و رشد عمودی پیاده روی با مغازه ها و خرده فروشی های در مقیاس کوچک کار می کند. – طراحی فرشاد مهدی زاده

نام پروژه: TEHRAN EYE
موسسه معماری: FMZD | طراحی فرشاد مهدی زاده
مساحت ساخته شده ناخالص: 70،000 متر مربع
محل پروژه: تهران ، ایران
معماران برجسته: فرشاد مهدی زاده
تیم طراحی: فرشاد مهدی زاده (معمار اصلی) آیدا سربلند ، آناهیتا جیحانی ، سروناز مسمر

فهرست