مهد کودک دو نفره Steinmürli / Schmid Ziörjen Architektenkollektiv

مهد کودک

معماران: Schmid Zijenrjen Architektenkollektiv
حوزه:                                      450.0 مترمربع
سال:                                                  2019

 از بین دو ساختمان مهدکودک موجود در محوطه دانشگاه با دو واحد ، هر یک باید تعویض می شد. مهد کودک جدید دونفره در امتداد انتهای شرقی پیرامون قرار دارد. قرار گرفتن ساختمان جدید فضاهای باز را مجدداً سازماندهی و ساختار می دهد و یک فضای بازی بزرگ در فضای باز ایجاد می کند. به عنوان یک عنصر پیوند دهنده بین این دو ساختمان ، یک منطقه بازی به شکل طبیعی با یک پارک کوهنوردی و متعادل کننده ساخته شده از چوب رابینیا وجود دارد.

معماری:مهدکودک دوتایی به عنوان یک ساختمان منظم متقارن طراحی شده است. از طریق یک رمپ مسطح در مرکز آن قابل دسترسی است. یک ورودی ورودی پوشیده به راهرو داخلی و رختکن مهد کودک منتهی می شود. برای درک سلسله مراتب استفاده ها ، ترتیب اتاق ها در سطوح مختلف مختلف ایجاد می شود. دنباله های ارتفاعات سقف های مختلف عنصر سازنده داخلی است. اتاق های فرعی مانند کلاس های کوچک ، کمد و حمام دارای ارتفاع 2.60 متر است. اتاق های اصلی مانند ورودی ، اتاق چند منظوره و اتاق اصلی دارای ارتفاع واضح 3.20 متر است. کلاس های اصلی کلاس در طرف های عرضی ساختمان واقع شده و در کل عرض گسترش می یابد.

ساختار: اتاق های مدل شده با ارتفاعات مختلف نیز از قسمت بیرونی نمایان است. آنها طول ساختمان را بنا می کنند. تراز عمودی و افقی سازه های چوبی شکل ساختمان را ترسیم می کند و حجم آن را در ساختار آن پالایش می کند. نمای چوبی رنگ شده با رنگ سفید به رنگ ساختمانهای موجود در سایت اشاره دارد.

مهد کودک به عنوان ساخت عناصر چوبی تک طبقه طراحی شده است که روی پایه بتونی جامد قرار می گیرد. برای بهبود شرایط آب و هوایی در ماه های تابستان ، دیوارهای داخلی از آجر ساخته شده است.

محافظت از گرما در تابستان با خنک شدن در شب تضمین می شود. کرکره تهویه خودکار در نما و سقف برای برخی گردش هوا در داخل ساختمان باز می شود.

فهرست