کلیسای نور

معماران: Tadao Ando معمار و همکاران

سال:                                     1999

در شهر کوچک ایباراکی ، در 25 کیلومتری خارج از اوساکا ، ژاپن ، یکی از آثار معماری امضاء تادائو آندو ، کلیسای نور قرار دارد. کلیسای نور چارچوب فلسفی آندو را بین طبیعت و معماری درگیر می کند ، از طریق راهی که نور می تواند ادراکات مکانی جدیدی را به طور یکسان ، اگر نه بیشتر از این ، مانند ساختارهای بتونی او تعریف و ایجاد کند. كلیسای نور در سال 1989 كامل شد ، مرمت و بازسازی یك مجموعه مسیحی موجود در ایباراكی بود. کلیسای جدید اولین مرحله برای طراحی مجدد سایت بود – بعداً در سال 1999 به پایان رسید – تحت طراحی زیبایی شناسی آندو.

از نظر آندو ، کلیسای نور معماری دوگانگی است – ماهیت دوگانه وجود – جامد / باطل ، نور / تاریک ، کاملاً روشن / بی سر و صدا. اختلافات هم زمان ، کلیسا را از هیچ و همه خالی نمی کند و باعث ایجاد فضای خالص و بدون تزئین می شود. تقاطع نور و جامد باعث افزایش آگاهی سرنشینان از معنوی و سکولار درون خود می شود.

استفاده از مواد ساده گرایانه ، دوگانگی فضا را تقویت می کند. ساختار بتونی هرگونه تمایز از نقوش و زیبایی شناسی مسیحیان سنتی را از بین می برد. این کلیسا علاوه بر یک صلیب اکسترود شده از نمای رو به شرق ، از یک پوسته بتونی تشکیل شده است. بتن با ایجاد مکانی عبادت فروتنانه و فروتنانه تر به تاریکی کلیسا می افزاید. به عنوان علامت معماری مینیمالیستی ، صلیبها خالی در دیوار روبرو شرقی تنها نماد برجسته مذهبی موجود در کلیساست.

به طور رسمی ، کلیسای نور آندو مینیمالیستی و کاهشی از ابهام مذهبی است به یک اکستروژن ساده صلیبی ، که اغلب به عنوان مزاحم خالی ، بی اعتبار و نامشخص مورد انتقاد قرار می گیرد.اگرچه گفته شده که چیزی بیش از شش دیوار و یک سقف نیست،اما در کل سطح زیبایی شناسی طراحی توسط Ando و پیمانکاران وی اجرا شده است که توسط سرنشینان نادرست و ناشناخته است.

كلیسای نور به عنوان یك ساختار مدرن و مینیمالیستی مدرن از خلوص معماری ساطع می كند كه در جزئیات یافت می شود. حجم بتن مسلح از هر نوع زینتی که جزئی از روند ساخت و ساز نیست ، خالی است. درزها و اتصالات بتن با دقت و احتیاط توسط نجاران استاد ژاپنی به همراه آندو ساخته شده اند که در ایجاد سطحی صاف و بی نقص و اتصالات دقیقی کار کرده اند. به حدی است که درزهای سازه بتونی کاملاً مطابق با اکستروژن صلیب در ضلع شرقی کلیسا است.

ساخت و ساز بتونی تقویت اصلی تمرکز اصلی آندو بر سادگی و زیبایی شناسی مینیمالیستی است. با این حال ، روش ریختن و شکل گیری بتن در هنگام قرار گرفتن در معرض نور طبیعی ، بتن را درخشان می کند. تصمیم آندو برای قرار دادن صلیب بر روی نمای شرقی ، اجازه می دهد تا نور در فضای اولیه در صبح و روز به درون فضا ریخته شود ، که این امر اثر مخرب بر روی دیوارهای بتونی داخلی دارد که حجم تاریک را به یک جعبه روشن تبدیل می کند. رویکرد آندو به نور و بتن در کلیسای نور و همچنین سایر پروژه های او دارای یک اثر سورئال است که به طور محسوسی مواد را به غیرمادی ، تاریک به نور ، نور به فضا تغییر می دهد.

در تمام آثار من ، نور عامل مهمی کنترل کننده است. من فضاهای محصور را عمدتاً با استفاده از دیوارهای بتونی ضخیم ایجاد می کنم. دلیل اصلی ایجاد مکانی برای فرد ، منطقه ای برای خود در جامعه است. هنگامی که عوامل بیرونی محیط شهر نیاز به دیوار بدون دهانه دارد ، باید فضای داخلی کاملاً پر و رضایت بخش باشد. “- تادائو آندو

فهرست