هتل Shoreditch در لندن

پیشنهاد این ساختمان مختلط شامل هتل ، سینما و خرده فروشی پاسخی رسمی به شرایط سایت با یک زبان معاصر جایگزین را نشان می دهد. در برابر حضور یکپارچه توتمی که مسیرها را به دو قسمت تقسیم می کند ، ساختمان به یک عنصر انعطاف پذیر تبدیل می شود که ضمن احترام به جریان عابر پیاده فضای عمومی ، با چشم انداز خیابان های منتج می شود.

تقاطع خیابان Old Old و خیابان Great East یک مکان دیدنی در شرق لندن است. خیابان روم باستان پس از عبور از آنچه که از آن به عنوان Roundabout Silicon ، تقاطع جاده City نامیده می شود ، در سمت غربی گسترده می شود و درهای Shoreditch را در هاجرزتون باز می کند.

این محل اتصال نه تنها از نظر مورفولوژی بافت شهری ، بلکه برای تبدیل شدن به یک کاتالیزور بازسازی در این منطقه قدیمی صنعتی تحت تأثیر شهر لندن است که رونق خلاق و هنری مهمی را تجربه کرده است.

این ساختمان به یک گاو نر تبدیل می شود که زاویه اتصال را که به نمای شهری پاسخ می دهد ، تقویت می کند ، اما در سطح زمین قدم می گذارد تا گردش دوچرخه سواری و عابر پیاده را که از عمود عبور می کند مورد توجه و تأکید قرار گیرد. روکش این دو گردش شهری شکل گرفته و فرم ساختمان را به وجود می آورد و یک عنصر نمادین ، متمایز اما بدون اثر تاریخی را ایجاد می کند ، که ظریف از خیابان های مجاور دیده می شود.

 
نمای پیچ خورده ساختمان با چیدمان منظم از دهانه ها تضاد می کند ، زبانی را ایجاد می کند که به فضای داخلی ترجمه شود. یک حیاط داخلی یک نقض احتیاط و مبهم ایجاد می کند که به یک نقطه دستیابی ثانویه تبدیل می شود و نور را به محفظه می کشد و در انتهای آن میزبانی می کند تا بتواند منطقه رها شود.

اتاق های هتل در اطراف یک دهلیز داخلی قرار دارند که گردش آن به طور عمودی در ساختمان متمرکز است در حالی که سینما و خرده فروشی قسمت پشت حیاط ، جنب دیوار مهمانی را اشغال می کنند.

سیستم ساختاری به هندسه نمای پیچ خورده ، ساخته شده از سطوح حاکم در امتداد طاقها و خطوط مستقیم پاسخ می دهد. طراحی پارامتری پوسته با یک طرح منطقی جبران می شود و امکان توزیع مداوم اتاق ها و دهانه ها فراهم می شود.

هتل Shoreditch – اطلاعات ساختمان
زیرنویس: توچال شهری در لندن
معماران: دفتر arquitectos AQSO
مکان: خیابان قدیم / خیابان بزرگ شرقی ، شرق لندن ، انگلیس
مساحت طبقه ناخالص: 4700
مشتری: خصوصی

هتل Shoreditch در لندن تصاویر / اطلاعات دریافت شده 050918

مکان: خیابان بزرگ شرقی ، Shoreditch ، لندن ، انگلیس ، انگلستان

فهرست