سفارش پروژه

ثبت سفارش پروژه مراحل ثبت سفارش و تکمیل آن در وبسایت معماران فردا به شرح زیر است: مرحله اول: پس از تکمیل فرم متخصصین ما در رابطه با ارزیابی هزینه، زمانبندی و شرایط انجام پروژه با شما تماس خواهند گرفت. مرحله دوم: بعد از براورد هزینه و تایید شما موظف به پرداخت قسمتی از هزینه میباشید. مرحله سوم: پس از انجام پروژه در مدت زمان تعیین شده پروژه از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد. توجه: درصورتیکه به هر دلیلی موفق به تکمیل فرم زیر نشدید خواهشمند است با شماره 09023089770 تماس بگیرید.
فهرست